Władza synonim

1. W odniesieniu do osób lub instytucji

aparat, dowództwo, dyrekcja, góra, kadra, kierownictwo, rządzący, zarząd

Przykład:

Władze szukają oszczędności. Rządzący chcą zlikwidować programy pomocowe.

Antonim: obywatele, społeczeństwo

 

2. Jako prawo rządzenia kimś lub czymś

dowodzenie, kierowanie, panowanie, przywództwo, rządy, zarządzanie, zwierzchnictwo, zwierzchność

Przykład:

Sprawowanie pełnej władzy nad terytorium państwa, ludnością i przestrzenią powietrzną nazywamy zwierzchnictwem terytorialnym.

 

3. Jako zdolność poruszania częściami ciała

czucie

Przykład:

Po wypadku straciłam na pewien czas władzę w dolnych kończynach. Lekarz zalecił mi wówczas rehabilitację. Po kilku miesiącach regularnych ćwiczeń czucie w nogach wróciło.

Komentarze