Wobec synonim

1. W odniesieniu do stawiania czegoś w opozycji

w relacji do, w stosunku do, względem

Przykład:

Ciekawe, jak się wobec mnie zachowa. Wiem, że w stosunku do innych jest bardzo miły.

 

2. W odniesieniu do okoliczności

przez wzgląd na, w konsekwencji, w obliczu, z powodu

Przykład:

Wobec zagrożenia lawinowego i przez wzgląd na intensywne opady śniegu przerwano akcję ratunkową.

 

3. W odniesieniu do porównania

w porównaniu

Przykład:

Zysk spółki wyniósł 2 mln wobec 1,5 mln w roku poprzednim. Przychody wzrosły o 25% w porównaniu do 2019 roku.

 

4. W odniesieniu do czyjejś obecności

przy

Przykład:

Nakrzyczała na mnie wobec wszystkich sąsiadów. Nie wiem, jak mogła zachować się tak przy ludziach.

Komentarze