Wówczas synonim

natenczas, podówczas, wtedy, wtenczas

Przykład:

Generał ponosi odpowiedzialność za to, co wówczas miało miejsce. W obliczu zagrożenia mógł podjąć inną decyzję. Mimo że wielokrotnie wykazał się odwagą, wtedy kierował się innymi pobudkami.

Antonim: teraz

Komentarze