Wskazać synonim

przedstawić, zaprezentować, unaocznić, uświadomić, zwrócić uwagę, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, wyznaczyć, wytyczyć, wyeksponować, uwydatnić, uwypuklić, podkreślić, wypunktować, wyróżnić, zidentyfikować, polecić, zarekomendować

Przykład:

Wskazałam błędy w twoim artykule nie po to, aby cię krytykować. Chciałam tylko zwrócić twoją uwagę na niedociągnięcia, które wymagają dopracowania. 

 

Komentarze