Wsparcie synonim

1. Jako pomoc

podniesienie na duchu, podtrzymanie na duchu, pocieszenie, pokrzepienie, podbudowanie, dodanie otuchy, umocnienie, pomoc, poratowanie

Przykład:

Dziękuję za wsparcie w trudnych dla mnie chwilach. Bardzo potrzebowałam w tym czasie podniesienia na duchu.

Antonim: utrudnienie, przeciwdziałanie

 

2. Jako pomoc materialna

pomoc materialna, pomoc finansowa, pożyczka, zasiłek, zapomoga, jałmużna, ofiara, datek, świadczenie, dofinansowanie, darowizna

Przykład:

Ubodzy z naszego miasta potrzebują wsparcia i liczą na pomoc materialną z naszej strony. 

 

3. Jako oddziały bojowe

sukurs, posiłki, odsiecz

Przykład:

Potrzebujemy wsparcia z powietrza! Kiedy nadlecą posiłki

Komentarze