Wspólny synonim

1. W odniesieniu do masowości

gremialny, gromadny, grupowy, kolegialny, ogólny, powszechny, solidarny, zbiorowy, zespołowy

Przykład:

Niektóre miasta w Polsce wprowadziły tzw. wspólny bilet, który ma ułatwić korzystanie z komunikacji zbiorowej.

Antonim: jednostkowy

 

2. Jako jednakowy dla wielu osób

jeden, jednakowy, taki sam, ten sam

Przykład:

Mieliśmy wspólny pokój, ponieważ rodzice uznali, że skoro jesteśmy w tym samym wieku, to możemy mieszkać razem.

Antonim: własny

Komentarze