Współpraca synonim

1. Jako wspólne działanie

kooperacja, kooperowanie, połączenie sił, porozumienie, współdziałanie, współtworzenie, zgranie, zgodność, zsynchronizowanie, harmonia, synergia, współudział, współuczestnictwo

Przykład:

Jestem zadowolona ze współpracy z agencją marketingową. Kooperacja przebiegała sprawnie na wszystkich etapach pracy. 

Antonim: rywalizacja

 

2. Jako wzajemne powiązanie

spójność, relacja, powiązanie, zależność, współzależność, związek, stosunek

Przykład:

Działanie układów w ludzkim organizmie jest oparte na wzajemnych powiązaniach i zależnościach. Bez sprawnej współpracy narządów nie moglibyśmy prawidłowo fukcjonować. 

Antonim: niezależność, niespójność

 

3. Jako zatrudnienie

zatrudnienie, angaż, nawiązanie współpracy, zawiązanie umowy

Przykład:

Zaczynam współpracę z prestiżową firmą. Liczę na to, że ten angaż pozwoli mi się rozwinąć. 

Antonim: zwolnienie

Komentarze