Wspomnienie synonim

1. Jako przywoływanie czegoś w pamięci

reminiscencja, retrospekcja, retrospektywa, ślad, wspominki

Przykład:

W utworze ukazane są wspomnienia głównego bohatera. Autor wykorzystuje retrospekcje w celu przybliżenia czytelnikowi wcześniejszych wydarzeń, istotnych dla fabuły.

Antonim: niepamięć

 

2. Jako nawiązanie do czegoś

adnotacja, aluzja, dopisek, dygresja, napomknienie, napomknięcie, przywołanie, uwaga, uzupełnienie, wzmianka

Przykład:

Wśród cytowanych wspomnień o szkole znajdują się również wzmianki o nauczycielach.

 

3. Jako coś przypominające przeszłość

pamiątka, pamięć

Przykład:

Ten naszyjnik jest jedynym wspomnieniem po mojej zmarłej babci. Nie mam żadnych innych pamiątek.

Komentarze