Wyjaśnić synonim

1. w znaczeniu „uczynić coś zrozumiałym”

objaśnić, naświetlić, wytłumaczyć, wyłuszczyć, wyklarować, przybliżyć, rozwiązać

Przykład:

Prosiłaś mnie, żebym ci wyjaśnił zasady gry. Pozwól jednak, że skorzystam z instrukcji, bo trudno mi to wytłumaczyć swoimi słowami.

 

2. w znaczeniu „podać powody”

usprawiedliwić, uzasadnić, zracjonalizować, zinterpretować, zdementować, sprostować, skomentować

Przykład:

Chciałem jej wyjaśnić, dlaczego to zrobiłem. Ale niełatwo jest uzasadnić tak nieracjonalne działanie.

Komentarze