Wykazać synonim

1. Jako przedstawienie czegoś

dowieść, naświetlić, objaśnić, odkryć, potwierdzić, przedłożyć, udokumentować, udowodnić, ujawnić, uzasadnić, wykryć, wyłuszczyć, wytłumaczyć

Przykład:

Śledztwo wykazało duże nieprawidłowości. Funkcjonariusze dowiedli, że pracownicy firmy dopuścili się nadużyć finansowych.

 

2. Jako uzewnętrznienie czegoś

dać znać po sobie, okazać, pokazać, przejawić, unaocznić, uzewnętrznić, uzmysłowić, wyjawić, zademonstrować, zamanifestować

Przykład:

Uczeń wykazuje zainteresowanie na lekcjach. Ponadto przejawia zdolności artystyczne, które należy rozwijać.

Komentarze