Wykorzystać synonim

1. Jako użyć czegoś do osiągnięcia celu

posłużyć się (czymś), użyć, zużyć, wyeksploatować, zrobić użytek, skorzystać, spożytkować, uciec się do czegoś, przetworzyć, zastosować, sięgnąć (do czegoś)

Przykład: 

Urlop zamierzam wykorzystać przede wszystkim na rozwój osobisty, a pozostały czas spożytkować na podróże. 

Antonim: zmarnować

 

2. Jako posłużyć się kimś dla osiągnięcia celu

wyzyskać, wycyckać (pot.), wyręczyć się, wysłużyć się kimś, naciągnąć (kogoś), wycisnąć kogoś jak cytrynę (fraz.), wycisnąć z kogoś ostatnie soki (fraz.), posłużyć się (kimś), obłupić, wydoić (pot.), obedrzeć ze skóry

Przykład: 

Naciągnął mnie na duże pieniądze. Żałuję, że dałam się tak wykorzystać. 

Komentarze