Wynika synonim

1. W odniesieniu do następstwa czegoś

następuje, staje się, nastaje, pojawia się, powstaje, rozpoczyna się, wywiązuje się, zawiązuje się, przychodzi, zjawia się, ma swój początek, bierze się z, jest konsekwencją, jest rezultatem, jest wynikiem

Przykład:

Bezsenność często wynika ze stresu i zmęczenia. Czasem bierze się również ze złej diety. 

Antonim: nie wynika

 

2. Jako wypływa jako wniosek

okazuje się, można wnioskować, można wyciągnąć wniosek, wypływa wniosek  

Przykład:

Z badań naukowców wynika, że przez ostatnie 70 lat do atmosfery trafiło więcej dwutlenku węgla niż w ciągu dwóch poprzednich stuleci. Z tych analiz wypływa wniosek, że człowiek wywarł istotny wpływ na zmiany klimatu.  

Antonim: nie wynika

Komentarze