Wypowiedź synonim

zabranie głosu, przemówienie, przemowa, wystąpienie, wykład, kazanie, tyrada, mowa, perora, oracja, diatryba, wywód, słowo, kwestia, wyznanie, monolog, kazanie, exposé, oświadczenie, głos, orzeczenie

Przykład:

W politycznym piśmiennictwie A. Mühlsteina na uwagę zasługuje jego wypowiedź zatytułowana Widmo Jałty, którą “Kultura” opublikowała w 1955 r. Istota tego wywodu sprowadzała się do stwierdzenia, że Polska dla Zachodu jest państwem Europy Wschodniej (...). (Krzysztof Grygajtis: Twórcy programu politycznego paryskiej “Kultury”: przedstawiciele nurtu prometejskiego, Państwo i Społeczeństwo 2009/1)

Komentarze