Wyróżnić synonim

1. Jako zaznaczyć różnicę

podkreślić, zaznaczyć, oznaczyć, odróżnić, wyodrębnić, wydzielić, wyeksponować, uwypuklić, uwydatnić, zaakcentować, położyć akcent, położyć nacisk, uwidocznić, nacechować, wysunąć na pierwszy plan, wytłuścić, zróżnicować 

Przykład:

Wyróżniam w książce najważniejsze treści, aby łatwiej je zapamiętać i wykonać notatki. W tym celu podkreślam całe zdania lub zaznaczam wybrane słowa kluczowe. 

 

2. Jako obdarzyć kogoś względami, nagrodzić

uprzywilejować, poprzeć, faworyzować, hołubić, nagrodzić, nobilitować, uhonorować, awansować, wypromować, obdarzyć względami 

Przykład:

Jury wyróżniło moją pracę konkursową. Poza mną nagrodziło jeszcze trzy osoby. 

Antonim: zdegradować, zdyskryminować

Komentarze