Wzrost synonim

1. Jako wzrost człowieka lub zwierzęcia

wysokość, wielkość

Przykład:

Średni wzrost Holendra wynosi 183 cm, a wysokość Łotyszki - 170 cm.  

 

2. Jako podniesienie się poziomu lub wartości czegoś

przybór, zwyżka, podwyżka, podniesienie, podwyższenie, natężenie, pomnożenie, zwiększenie, powiększenie, przyrost, rozrost, spotęgowanie, rozwój, skok, zwielokrotnienie, eskalacja, nasilenie, hossa, boom

Przykład: 

Po zeszłorocznym wzroście podatku VAT rząd zapowiedział kolejną podwyżkę.  

Komentarze