Za pomocą synonim

na, przez, przy pomocy, przy użyciu, z pomocą

Przykład:

Maseczkę ochronną możesz uszyć na maszynie. Zakładamy ją na uszy za pomocą wszytych gumek.

Komentarze