Zaangażowanie synonim

1. Jako aktywne działanie

aktywność, aktywizm, pracowitość, prężność, operatywność, zaradność, obrotność, zapał, determinacja, wytrwałość, konsekwencja, gorliwość, niestrudzoność, nieugiętość, niezłomność, ochoczość, oddanie, poświęcenie, zacięcie, zagorzałość, żarliwość, zawziętość, zaaferowanie, czynny udział, aktywny udział, pasja, poryw, energiczność, zażartość, dążenie, determinacja, ofiarność, zapamiętałość, starania, werwa, rozmach

Przykład: 

Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie podczas festiwalu. Bez waszej pracowitości i zapału to wydarzenie nie mogłoby się udać. 

Antonim: bezczynność, bierność

 

2. Jako zaangażowanie uczuciowe

namiętność, żądza, uczuciowość, czułość, podniecenie, podekscytowanie, okazywanie uczuć, płomienność, afekt, pożądanie, żarliwość, zakochanie, zauroczenie

Przykład: 

Wiele par na początku związku wykazuje duże zaangażowanie. Zdarza się jednak, że wraz z upływem czasu namiętność słabnie. 

Antonim: obojętność, nieczułość

 

3. W kontekście uważnego słuchania

zaciekawienie, zainteresowanie, zaduma, zamyślenie, koncentracja, zaduma 

Przykład:

Gdy wygłaszam referat na konferencji, moim celem jest maksymalne zaangażowanie odbiorców. Często już od pierwszych zdań dostrzegam w ich oczach zaciekawienie.  

Antonim: obojętność, rozproszenie, dekoncentracja

 

4. Jako ingerowanie w coś

mieszanie się, wtrącanie się, ingerencja, ingerowanie, wpływanie, angażowanie się

Przykład: 

Gdy urodziłam pierwsze dziecko, moi rodzice wykazywali duże zaangażowanie w kwestie związane z wychowaniem. Niestety ciągłe wtrącanie się szybko doprowadziło do konfliktu między nami. 

Antonim: obojętność, nieingerowanie

 

5. Jako zatrudnienie kogoś

zatrudnienie, angaż, zrekrutowanie, przyłączenie, pozyskanie, zwerbowanie, nawiązanie współpracy 

Przykład:

Ze względu na natłok pracy niezbędne jest zaangażowanie do projektu jeszcze dwóch grafików. Zgłoszę się do agencji rekrutacyjnej z prośbą o pozyskanie odpowiednich pracowników. 

Antonim: zwolenienie

Komentarze