Zabobon synonim

przesąd, wierzenie, uprzedzenie

Przykład:

Tam, skąd pochodzę, wiara w zabobony była zawsze bardzo silna, ale ja za nic miałem przesądy.

Komentarze