Zaburzenie synonim

anomalia, choroba, deformacja, dewiacja, dolegliwość, naruszenie, niedomaganie, niedyspozycja, niepoczytalność, nieprawidłowość, niesprawność, niewydolność, odchylenie, przypadłość, rozstrojenie, schorzenie, słabość, skrzywienie, ułomność, wadliwość, wynaturzenie, zakłócenie, zwyrodnienie

Przykład:

Zaburzenia odżywiania są wynikiem nieprawidłowości zachodzących w sferze psychicznej.

Antonim: normalność

Komentarze