Zachowanie synonim

1. Jako dobre zachowanie

dobre maniery, dobre wychowanie, ogłada, grzeczność, klasa, kultura, uprzejmość, kurtuazja, obejście, takt, szarmanckość, ułożenie 

Przykład:

Kulturalne zachowanie pani córki jest wzorem dla innych uczniów. Rzadko się zdarza, aby dziecko miało w sobie tyle ogłady

Antonim: niewychowanie

 

2. Jako zachowanie w stosunku do kogoś lub czegoś

nastawienie, odnoszenie się, podejście, sposób bycia względem kogoś/czegoś, stosunek, ustosunkowanie się, traktowanie

Przykład:

Nie podoba mi się twoje zachowanie wobec zwierząt. Muszę powiedzieć, że pozbawione empatii traktowanie istot żywych nie świadczy o tobie dobrze. 

 

3. Jako sposób postępowania

styl bycia, styl życia, poczynania, posunięcie, maniera, postępowanie, prowadzenie się, sposób bycia, obyczaj, usposobienie, zwyczaj, działanie

Przykład: 

Gdy obserwuję twoje zachowanie, trudno mi uwierzyć, że jesteś prezesem dużej spółki. Czasem wydaje mi się, że masz usposobienie nastolatka. 

 

4. Jako chronienie czegoś

nadzór, kuratela, ochrona, dozór, opieka, piecza, uchronienie, ustrzeżenie, zabezpieczenie, uratowanie

Przykłady:

Celem działalności muzeum jest zachowanie eksponatów w jak najlepszym stanie. Jednym ze sposobów ochrony zabytków przed negatywnymi skutkami upływającego czasu jest konserwacja. 

Antonim: niszczenie, zniszczenie

Komentarze