Zadanie synonim

1. Jako to, co trzeba wykonać

poruczenie, polecenie, zlecenie, misja, powinność, obowiązek, rola, funkcja

Przykład:

Podpisałem nową umowę z szerszym zakresem zadań. Od teraz do moich obowiązków należy również kierowanie zespołem. 

Antonim: rozrywka, hobby

 

2. Jako zagadnienie do opracowania

pytanie, zagadnienie, problem, temat, kwestia, przedmiot, rzecz

Przykład:

Test składa się z 40 zadań zamkniętych i 10 pytań otwartych. 

Komentarze