Założenia synonim

1. w odniesieniu do planów, celów

plany, cele, zamierzenia, dążenia, programy, poglądy, postulaty, kierunki, intencje

Przykład:

Musiałem im uświadomić, że ich założenia były zupełnie oderwane od rzeczywistości. Nie da się przecież realizować nierealnych celów.

 

2. w odniesieniu do koncepcji

hipotezy, tezy, podstawy, przesłanki, przypuszczenia, teorie, wytyczne, koncepcje, stwierdzenia, sformułowania, ujęcia, koncepty, zamysły

Przykład:

Sam jej pomysł był już oparty na błędnych założeniach. Nie było więc sensu dyskutować o fałszywych przesłankach.

Komentarze