Zapewnienie synonim

upewnienie, deklaracja, gwarancja, zagwarantowanie, poręczenie, poręka, przysięga, przyrzeczenie, obietnica, potwierdzenie, poświadczenie, oświadczenie

Przykład:

Ona chyba nie wierzy w zapewnienie o miłości, bo wciąż domaga się ode mnie deklaracji uczuć. 

Antonim: niepewność

Komentarze