Zasadniczy synonim

1. w odniesieniu do czegoś, co ma największe znaczenie

podstawowy, kluczowy, najważniejszy, główny, kardynalny, fundamentalny, istotny, priorytetowy, czołowy, generalny, decydujący, nadrzędny, prymarny, newralgiczny, sztandarowy, pierwszy

Przykład:

Zasadniczą sprawą w tym śledztwie było znalezienie motywu, którym kierował się zabójca. Zresztą nikt nie kwestionował tego kluczowego pytania.

Antonim: nieistotny, poboczny, dodatkowy, nieważny, pośledni, marginesowy, wtórny, pomocniczy, towarzyszący, peryferyjny, dopełniający, drugorzędny

 

2. jako określenie osoby, która ściśle przestrzega zasad

rygorystyczny, obowiązkowy, konkretny, nieustępliwy, wymagający, stanowczy, twardy, pryncypialny, surowy

Przykład:

Mój ojciec to człowiek bardzo zasadniczy. Szczególnie rygorystyczny był, kiedy chodziło o sprawy związane z nauką.

Antonim: pobłażliwy, wyrozumiały, liberalny, tolerancyjny, łagodny

 

Komentarze