Zasady synonim

1. Jako normy postępowania

reguły, normy, przepisy, regulamin, nakazy, zwyczaje, obyczaje, porządki, regulacje, standardy, kanon, wzór, pryncypia, procedury, wymagania, wymogi

Przykład:

Reguły zakonne są zbiorem zasad określających codzienne życie zakonników. 

 

2. Jako prawo rządzące zjawiskami

prawidła, prawa, prawidłowości

Przykład:

Zasady dynamiki Newtona zostały sformułowane przez angielskiego fizyka w XVII w. Prawa te określają powiązania pomiędzy ruchem ciała a działającymi na nie siłami.

Komentarze