Zaufanie synonim

wiara, ufność, zawierzenie, pewność
Przykład:
Obdarzyłam go pełnym zaufaniem. Ale ja niestety nie wzbudziłam jego ufności.
Antonim: nieufność, niepewność, ostrożność, dystans, rezerwa, niewiara

Komentarze