Zawartość synonim

1. Jako ilość jakiegoś składnika w czymś

ilość, natężenie, procent, stężenie, wielkość, zakres

Przykład:

Od wielu lat różne instytuty badawcze monitorują zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Na podstawie pomiarów można stwierdzić, że stężenie CO2 ciągle rośnie.

 

2. W odniesieniu do utworu literackiego

istota, fabuła, materia, problematyka, tematyka, treść

Przykład:

Znane powiedzenie mówi, że „nie ocenia się książki po okładce”, dlatego dopiero po zapoznaniu się z jej zawartością możesz stwierdzić, czy treść odpowiada formie.

Antonim: szata zewnętrzna

Komentarze