Zawierać synonim

1. Jako mieć coś w swoim składzie

mieścić, liczyć, obejmować, mieć, posiadać, składać się z, mieć w składzie, kryć w sobie, nieść w sobie

Przykład: 

Ludzki organizm zawiera ponad 50 bilionów komórek. Co ciekawe, tylko w 43% składa się z komórek własnych. 

 

2. Jako zawiązać umowę, porozumienie

dogadywać się, porozumiewać się, ustanawiać, uzgadniać, zawiązywać, podpisywać, przyjmować, ratyfikować 

Przykład: 

Sprawdź, jak bezpiecznie zawierać umowy, zanim ostatecznie przyjmiesz warunki kontraktu.

Antonim: zerwać, odrzucić

Komentarze