Zgodnie z synonim

według, wedle, na podstawie, w oparciu o, w myśl, na mocy

Przykład:

Zgodnie z teorią Maslowa człowiek odczuwa pięć rodzajów potrzeb. Potrzeby te - w myśl koncepcji amerykańskiego psychologa - muszą być zaspokajane kolejno, począwszy od tych niższego rzędu. 

Antonim: wbrew, niezgodnie z

Komentarze