Znaczący synonim

1. W odniesieniu do czegoś informującego o czymś

aluzyjny, charakterystyczny, demonstracyjny, dwuznaczny, niejednoznaczny, porozumiewawczy, powłóczysty, rozbrajający, subtelny, sugestywny, wymowny, zalotny

Przykład:

Adam zrobił znaczący grymas, po czym wymienił z Michałem porozumiewawcze spojrzenia.

Antonim: bez znaczenia

 

2. W odniesieniu do czegoś odgrywającego ważną rolę

bezprecedensowy, ceniony, decydujący, doniosły, dziejotwórczy, dziejowy, epokowy, główny, istotny, kluczowy, kolosalny, niebagatelny, niebłahy, niemały, nieobojętny, pierwszoplanowy, pokaźny, poważny, priorytetowy, przełomowy, spory, ważki, ważny, wiekopomny, zasadniczy, znaczny, znamienny

Przykład:

Odpowiednio skonstruowane teksty będą mieć znaczący wpływ na ruch na stronie. W tym przypadku bardzo ważne jest umiejętne wykorzystanie słów kluczowych.

Antonim: nieistotny

Komentarze