Znaczenie synonim

1. Jako wartość czegoś lub kogoś

autorytet, estyma, doniosłość, istotność, wartość, ważkość, ważność, waga, ranga, renoma, prestiż, poważanie, poszanowanie, szacunek, respekt, splendor, uznanie, wielkość, pozycja, reputacja, majestat, dostojność, godność

Przykład:

W naszej organizacji jest kilku wolontariuszy, którzy mają duże znaczenie. Cieszą się autorytetem i odpowiadają za przeprowadzanie akcji społecznych. 

Antonim: bezwartościowość, nieistotność 

 

2. Jako myśl zawarta w wypowiedzi, zachowaniu

istota, esencja, sens, przekaz, wydźwięk, wymowa, myśl, myśl przewodnia, idea, meritum, kwintesencja, sedno, przesłanie, przekaz, treść, puenta, wniosek 

Przykład: 

Ironia jest oparta na przeciwieństwie dosłownego znaczenia wypowiedzi i jej sensu ukrytego. 

Antonim: bezsens

 

3. Jako oznaczanie czegoś

znakowanie, oznaczanie, znamionowanie, etykietowanie, cechowanie, metkowanie, obrączkowanie, sygnowanie, opatrywanie sygnaturą

Przykład: 

Znaczenie terenu przez koty jest naturalnym zachowaniem. Ma ono na celu oznaczanie miejsc, do których zwierzę jest przywiązane.

Antonim: usuwanie zaznaczenia, odznaczanie czegoś

Komentarze