Źródło synonim

1. Jako początek

geneza, pochodzenie, punkt wyjścia, zaczątek, początek, zaczyn, zalążek, zarodek, korzenie, kolebka, podbudowa, podwalina, rodowód, podstawa

Przykład: 

Trudno mi powiedzieć, gdzie dokładnie tkwi źródło mojej pasji do literatury. Wydaje mi się, że jej początki sięgają czasów dzieciństwa, kiedy po raz pierwszy udałam się z mamą do pachnącej starymi książkami biblioteki.   

Antonim: koniec

 

2. Jako przyczyna

zarzewie, bodziec, czynnik, impuls, generator, motywacja, motor napędowy, pobudka, podnieta, powód, podłoże, przyczyna, siła sprawcza, determinanta, okoliczność, motyw, inspiracja, podłoże

Przykład:

Źródłem koszmarów sennych mogą być traumatyczne wydarzenia z przeszłości. Ich przyczyną bywa również stresujący tryb życia.  

Antonim: skutek

 

3. Jako miejsce, z którego wypływa woda

krynica, ciek, struga, strumień, potok, wytrysk, wiązka, wywierzysko, zdrój, wodopój, studnia, źródełko

Przykład:

Kupuję wodę pochodzącą z naturalnych źródeł. Najbardziej smakuje mi ta z górskich zdrojów

Antonim: ujście

 

3. Jako dokument

archiwalia, baza danych, bibliografia, przypis, spis, dane, dokumentacja, dokumenty, materiał, tekst źródłowy 

Przykład:

Z jakiego źródła korzystała pani przy pisaniu pracy? Proszę o dołączenie bibliografii

Komentarze