Związany synonim

1. Jako określenie zachodzącej relacji

dotyczący, oparty, połączony, powiązany,  scalony, skorelowany, współbrzmiący, zależny, złączony

Przykład:

Projekt jest związany z najnowocześniejszą technologią. Cały system został oparty na procesorze.

Antonim: niezwiązany

 

2. Jako określenie mężczyzny będącego w stałym związku

zajęty, zaręczony, żonaty

Przykład:

Jestem już z kimś związany. Musisz wiedzieć, że prawie od dwóch lat jestem żonaty.

Antonim: wolny

 

3. Jako określenie stanu ograniczającego ruchy

obezwładniony, skrępowany, spętany, unieruchomiony, unieszkodliwiony, zatamowany

Przykład:

Mężczyzna został obezwładniony, uśpiony i związany przez dwóch zamaskowanych napastników.

Komentarze