Do po angielsku

1. do (także: od, przez)

of /ɒv/

2. do (także: ku, za)

to /tuː/

3. do (także: w, przy, na, po)

at /æt/

4. do (także: od, przez, według, za pomocą)

by /baɪ/

5. do (także: z, od, przez, ze)

from /frɒm/

6. do (także: w)

into /ˈɪn.tuː/

7. do (także: około, ku, wokół, dookoła)

towards /təˈwɔːdz/

8. do (także: aż do, aż)

until /ənˈtɪl/
till /tɪl/

9. do (także: wobec, ku, w stronę)

towards /təˈwɔːdz/

Komentarze