Nie ma za co po angielsku

1. nie ma za co (także: proszę bardzo)

you bet [ju: bɛt]

2. nie ma za co (także: proszę)

you're welcome ['jʊr welkəm]

3. nie ma za co (także: nie ma o czym mówić)

don't mention it [Don't 'mɛnʃən ɪt]

Komentarze

~ Ania
11/3/19 7:38 AM
komentarze Ania
~ Jula
9/29/18 10:48 AM
Fajne