Co znaczy utopia?

Etymologia tego słowa nie jest jednoznaczna. Może wywodzić się od greckiego outopos (gr. ou – nie, topos – miejsce, nie-miejsce), bądź  pochodzić od eutopii (dobre miejsce).  

Rzeczownika utopia używamy, aby nazwać coś, co jest niemożliwe do spełnienia.

Utopia jest również oświeceniowym pojęciem; oznacza społeczeństwo idealne i samą ideologię, która ma na celu wcielenie w życie założeń z nim związanym. Z tym drugim znaczeniem wiąże się ściśle gatunek literacki nazwany utopią. W utworach tego typu opisywane są fantastyczne wizje idealnej struktury społecznej.

Wyrazy pokrewne: utopijny, utopijnie, utopijność, utopista (-stka)
Odmiana: utopia (D. utopia, C. utopii, B. utopię, N. utopią, Msc. utopii, W. utopio)
Synonimy: chimera, mżonka

Przykłady użycia:

Jednym z najważniejszych dzieł oświeceniowych jest esej „Utopia” Tomasza Morusa.
Twoja pomysł to utopia. Przestań wierzyć w mżonki i zaproponuj coś możliwego do zrealizowania.
Najsłynniejszą polską utopią są „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”, autorstwa Krasickiego.

Komentarze

~ Pela
1/30/19, 5:46 PM
Mżonka? Dezortograf.pl!!
~ Małgorzata
10/30/18, 1:29 PM
Boże... Portal ortograficzny a w przykładzie - "Przestań wierzyć w mżonki"... Ludzie drodzy!