Jak piszemy skrót od między innymi?

Skrót od wyrażenia między innymi ma postać m.in.

Został utworzony z początkowych liter wyrażenia. Zgodnie z zasadami języka polskiego, gdy w skrótach dwuczłonowych drugi lub któryś z następnych wyrazów zaczyna się od samogłoski, stawiamy kropkę po skrócie każdego z wyrazów.

UWAGA: W przypadku tego wyrażenia, który jest operatorem metatekstowym (sygnalizuje, że wymienione po nim elementy należą do większego zbioru nieprzywołanego w całości), pojawia się wątpliwość dotycząca zapisu dwukropka. Reguły języka polskiego mówią, że dwukropek stosujemy, gdy po skrócie m.in. pojawiają się co najmniej trzy przykłady.

Przykład: W warzywniaku kupiłam m.in.: buraki, cebulę, ziemniaki, marchewkę.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ lima nie kima
10/3/18 3:02 PM
taki prosty skrót a ja zapomniałam
~ Julia
9/27/18 6:27 PM
Zapomniałam jak sie pisze ten skrót Xdd