Księdzem

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: narzędnik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • księ
 • dzem

Głoski 6

 • k
 • si
 • ę
 • dz
 • e
 • m

Litery 8

 • K
 • s
 • i
 • ę
 • d
 • z
 • e
 • m

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ksiądzksięża
Dopełniacz (kogo? czego?):księdzaksięży
Celownik (komu? czemu?):księdzuksiężom
Biernik (kogo? co?):księdzaksięży
Narzędnik (z kim? z czym?):księdzemksiężmi
Miejscownik (o kim? o czym?):księdzuksiężach
Wołacz (hej!):księżeksięża

Komentarze