Błędy gramatyczne

Błędami gramatycznymi są wszystkie nieprawidłowości związane z odmianą wyrazów, czyli fleksją, natomiast błędy składniowe to wszelkiego rodzaju zaburzenia w budowie zdań.

Błędy fleksyjne wynikają z nieumiejętności odmiany wyrazu. Do najczęściej popełnianych błędów należą:

1. niewłaściwa forma deklinacyjna:
np. Jadzia kupiła sobie swetra → poprawnie: Jadzia kupiła sobie sweter.

2. błędy w odmianie nazw własnych
np.: Jadę na wakacje do Kwidzynia → poprawnie: Jadę na wakacje do Kwidzyna.

3. niewłaściwe stopniowanie przymiotników
np.: Lepsiejszym rozwiązaniem będzie kupno nowego samochodu → poprawnie: Lepszym rozwiązanianiem będzie kupno samochodu.

4. niepoprawna odmiana czasownika
Dzieci nie rozumią nowego materiału z matematyki → poprawnie: Dzieci nie rozumieją nowego materiału.

5. niedostosowanie formy do wyrazu nieodmiennego
np.: W zoomie mieszkają zwierzęta z każdego zakątka świata → poprawnie: W zoo mieszkają zwierzęta z każdego zakątka świata.

Błędy składniowe powstają wyniku tworzenia zdań niezgodnych z normą składni (w związku rządu i zgody oraz niewłaściwy szyk wyrazów):
np.: Mieszkam na ulicy Królewskiej → poprawnie: Mieszkam przy ulicy Królewskiej.

Marek wydawał się być spokojnym chłopcem → poprawnie: Marek wydawał się spokojnym chłopcem

Komentarze