Jak piszemy: uważny czy uwarzny?

uważny

Poprawna pisownia

uwarzny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "uważny".

Uważny to taki, który odznacza się zdolnością uważania lub dokonany z uwagą. W pisowni tego wyrazu zastosowanie ma reguła, zgodnie z którą piszemy ż, gdy wymienia się g w wyrazach pokrewnych (uważny, bo uwaga).

Przykłady użycia:

Jesteś bardzo uważny.

Przechodząc przez ulicę, musisz być uważny.

Ten błąd dostrzeże każdy uważny obserwator.

Komentarze