Jak piszemy: wzorowy czy wzorcowy?

wzorowy

Zależy od kontekstu

wzorcowy

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Aby właściwie używać tych słów, należy poznać ich znaczenie. "Wzorowy" to taki, który robi coś bardzo dobrze, stanowi wzór do naśladowania, a "wzorcowy" to coś typowego, mogącego służyć za wzorzec.

Przykłady użycia:

Adaś to wzorowy uczeń.

Tego typu działalność to wzorcowy przykład zaangażowania lokalnej społeczności.

Komentarze