Błędy fleksyjne

Fleksja to nauka zajmująca się odmianą wyrazów, zatem błędami fleksyjnymi nazywamy wszelkie niezamierzone odejścia od ustalonych wzorców ich odmiany. Błędy fleksyjne wchodzą w skład błędów gramatycznych.

 

Przykłady błędów fleksyjnych

Błędem fleksyjnym nazywamy:

 • wybór niewłaściwej końcówki fleksyjnej:

 • w dopełniaczu lp i lm, np. Wsiadł do samochoda zamiast: Wsiadł do samochodu, Był jednym z najważniejszych króli Polski zamiast: Był jednym z najważniejszych królów Polski;

 • w celowniku lp, np. Przyglądał się diabłowi zamiast: Przyglądał się diabłu (wszystkie rzeczowniki liczby mnogiej w celowniku przyjmują końcówkę -om, dlatego odmiana raczej nie sprawia problemów);

 • w bierniku lp i lm, np. Nadepnęła kwiatka zamiast: Nadepnęła kwiatek; Widzę koni zamiast: Widzę konie;

 • w narzędniku lp i lm, np. On jest romantykem zamiast: On jest romantykiem (w tym przypadku mówimy o błędach o podłożu gwarowym); Pokłóciłem się z braciami zamiast: Pokłóciłem się z braćmi;

 • w miejscowniku lp, np. Wyraz jest zapisany w cudzysłowiu zamiast: Wyraz jest zapisany w cudzysłowie (wszystkie rzeczowniki pospolite w liczbie mnogiej w miejscowniku przyjmują końcówkę -ach, dlatego odmiana raczej nie sprawia problemów);

 • wybór niewłaściwej postaci wyrazu, np. wiater zamiast: wiatr, swetr zamiast: sweter;

 • wybór niewłaściwej postaci tematu fleksyjnego (najczęściej w miejscowniku liczby pojedynczej), np. o aniole zamiast: o aniele, w gniaździe zamiast: w gnieździe;
 • brak odmiany wyrazów odmiennych (w tym także nazwisk i nazw geograficznych), np. radio zamiast: radiu, studio zamiast: studiu;

 • błędne stopniowanie przymiotników, np. bardziej duży zamiast: większy, wytrzymalszy zamiast: bardziej wytrzymały, najbardziej piękniejszy zamiast: najpiękniejszy;

 • odmianę wyrazu nieodmiennego, np. kakaa zamiast: kakao, awokada zamiast: awokado;

 • niepoprawną odmianę czasowników z końcówką -ywać, np. kupywać zamiast: kupować, porównywuje zamiast: porównuje, przekonywuwuje zamiast: przekonuje;

 • skracanie czasowników umieć i rozumieć, np. umią zamiast: umieją, rozumią zamiast: rozumieją;

 • błędną odmianę zaimków (przypisywanie niewłaściwego rodzaju), np. te opowiadanie zamiast: to opowiadanie;

 • zniekształcanie właściwej postaci liczebnika, np. czterdziestoro zamiast: czterdzieścioro.

Komentarze

~ NikolaN
4/17/24, 4:41 PM
super sprawa
~ Red
11/11/23, 10:52 AM
Od kiedy "wytrzymalszy" to błąd? ;)
~ ajk
8/1/23, 12:57 PM
Oczywiście, że "wytrzymalszy" to błąd - powinno być "wytrzymalejszy" :-)
~ Ellen
9/26/22, 12:48 AM
Dlaczego "wytrzymalszy" to błąd?
~ nikt
1/3/22, 8:47 PM
nie ma tu odmian wyrazów nieregularnych
~ lalunia635
11/10/21, 2:34 PM
a macie dla szkól podstawowych
~ Admin
7/20/21, 7:16 AM
Do aga oraz luk: Dziękujemy za zwrócenie uwagi - błąd został już poprawiony. Pozdrawiamy serdecznie!
~ luk
7/19/21, 12:18 PM
Zdecydowanie tu za dużo błędów autora na tej stronie. A "rozumią" to nawet jak się komentarz wpisuje to podkreśla na czerwono:)
~ Ortografia
1/23/21, 3:19 PM
"Pufa" to nie błąd!
~ Danusia
12/17/20, 11:45 AM
Bardziej wytrzymały brzmi lepiej.:)
~ ja.M
10/10/20, 8:46 PM
Wytrzymalszy
~ Nightwriterka
9/4/20, 8:43 PM
Zupełnie się nie zgadzam. "DOMA" jest to przysłówek pochodzący z gwary ludowej. Nie jest to błąd formy fleksyjnej. Polecam zapoznać się z etymologią wyrazu i ze słownikiem języka polskiego. Ponadto: Błędy fleksyjne to: niepoprawną końcówkę fleksyjna. Poprawnie brzmi Błędy fleksyjne to: niepoprawna odmiana końcówek.
~ A.Ka
9/22/19, 4:27 PM
Wytrzymalszy- to błąd? Nie zgadzam się!
~ aga
3/4/19, 11:35 AM
"rozumią" ??