Jak piszemy: boży czy borzy?

boży

Poprawna pisownia

borzy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "boży".

Boży, czyli taki, który pochodzi od Boga. Słowo to zapisujemy przez ż, ponieważ wymienia się na s w wyrazie pokrewnym (boży, bo boski). Warto pamiętać, że w niektórych formach przymiotnik ten należy zapisywać wielką literą (np. Baranek Boży), dodatkowo pisownia wielką literą dopuszczalna jest również ze względów uczuciowych.

Przykłady użycia:

To przypadek czy palec boży?

Chrystusa nazywa się Barankiem Bożym.

Komentarze