Klasyfikacja błędów językowych

Błędami językowymi określa się nieświadome odstępstwa od obowiązującej normy językowej. Wynikają one przeważnie z pośpiechu rozmówcy lub nieznajomości zasad. Zgodnie z klasyfikacją błędów językowych dzielimy je na takie, które związane są z błędnym zapisem lub niepoprawnym mówieniem (zewnątrzjęzykowe) oraz te łamiące zasady językowe i stylistyczne (wewnątrzjęzykowe).

Klasyfikacja błędów językowych

Błędy zewnątrzjęzykowe

Błędy w zakresie ortografii i interpunkcji należą do błędów zewnątrzjęzykowych, ponieważ nie przyczyniają się do zmiany kontekstu całej wypowiedzi, a jedynie są niepoprawnym zapisem niezgodnym z przyjętymi regułami. Do błędów ortograficznych zaliczają się, np. nieprawidłowa pisownia łączna i rozdzielna, niewłaściwa pisownia małych i wielkich liter, niepoprawny zapis ó, u, rz, ż, ch, h. Natomiast błędami interpunkcyjnymi są wszystkie niewłaściwe zastosowania znaków interpunkcyjnych, ich brak lub nadmiar.

Błędy wewnątrzjęzykowe

Do błędów wewnątrzjęzykowych zaliczamy błędy:

  • gramatyczne, które dzielimy na fleksyjne (użycie niepoprawnej formy gramatycznej oraz nieprawidłowa odmiana wyrazów) i składniowe (błędna budowa zdania, niewłaściwe połączenia wyrazów, usterki w szyku i odmianie części mowy);
  • leksykalne, które dzielimy na: słownikowe (użycie wyrazu w niewłaściwym znaczeniu), frazeologiczne (przekształcenia frazeologizmów, stosowanie frazeologizmów w złym kontekście, używanie pleonazmów) i słowotwórcze (tworzenie lub użycie słów zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, błędne formanty wyrazów);
  • fonetyczne (błędy w wymowie i akcentowaniu głosek, niewłaściwe wymawianie wyrazów);
  • stylistyczne (źle dobrane środki stylistyczne oraz słownictwo niedostosowane do stylu wypowiedzi).

 

Błędy językowe rażące, pospolite i usterki językowe

Wszystkie błędy niezależnie od powstania można podzielić na: rażące, pospolite (nierażące) oraz usterki językowe. Błędy rażące naruszają podstawowe reguły poprawnościowe i prowadzą do nieporozumień w komunikacji. Wówczas wypowiedzi stają się niezrozumiałe lub nieczytelne i mogą zostać odebrane niezgodnie z intencją nadawcy. Do błędów pospolitych (nierażących) należą najczęściej niepoprawna odmiana końcówek fleksyjnych i przejęzyczenia. Zasadniczo nie powodują one trudności komunikacyjnych, ponieważ w głównej mierze wynikają z pośpiesznego mówienia. Z kolei usterkami językowymi są formy, które zasadniczo nie wpływają na odbiór komunikatu. Mogą to być zarówno zbędne wtrącenia obcojęzyczne, neologizmy, archaizmy czy wyrażenia pochodzące ze slangu środowiskowego.

 

Komentarze

~ keke
8/4/23, 6:30 AM
ekstra
~ aguma
7/6/23, 5:11 PM
super fajnie skrajnie
~ lilapl
11/30/22, 7:38 AM
gupie xd
~ JakiśTamTypekCoCięTo
5/9/20, 1:38 PM
No nareszcie gdzieś tłumaczą jak ludzie
~ xXXx
4/16/20, 8:44 AM
zajefajnie
~ JANTEAM
4/3/20, 9:12 AM
nawet dobra ta strona jak na pierwszą z brzegu. dobrze tłumaczą
~ Marita
11/22/19, 9:06 AM
Jak się mówi; poproszę dwa bilety po 2,80 czy dwa bilety za 2,8 , kiedy chodzi o bilety w cenie 2,8 każy?
~ Ola
4/24/19, 9:09 AM
Super!
~ Mariks
3/27/19, 10:18 AM
Git
~ gabi
1/23/19, 5:18 PM
bardzo ładnie wytumaczone