Prostszego

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: dopełniacz

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 3

 • pro
 • stsze
 • go
 • pros
 • tsze
 • go

Głoski 9

 • p
 • r
 • o
 • s
 • t
 • sz
 • e
 • g
 • o

Litery 10

 • P
 • r
 • o
 • s
 • t
 • s
 • z
 • e
 • g
 • o

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):prostszyprostsi/prostsze
Dopełniacz (kogo? czego?):prostszegoprostszych
Celownik (komu? czemu?):prostszemuprostszym
Biernik (kogo? co?):prostszego/prostszyprostszych/prostsze
Narzędnik (z kim? z czym?):prostszymprostszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):prostszymprostszych
Wołacz (hej!):prostszyprostsi/prostsze

Komentarze