Zadaniem

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: narzędnik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • za
 • da
 • niem

Głoski 7

 • z
 • a
 • d
 • a
 • ni
 • e
 • m

Litery 8

 • Z
 • a
 • d
 • a
 • n
 • i
 • e
 • m

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):zadaniezadania
Dopełniacz (kogo? czego?):zadaniazadań
Celownik (komu? czemu?):zadaniuzadaniom
Biernik (kogo? co?):zadaniezadania
Narzędnik (z kim? z czym?):zadaniemzadaniami
Miejscownik (o kim? o czym?):zadaniuzadaniach
Wołacz (hej!):zadaniezadania

Komentarze