Dedykacja do książki

Zgodnie z panującą tradycją każdy autor książki przy różnych okazjach podpisuje egzemplarze swoich dzieł na prośbę czytelników. Często proszą oni o spersonalizowaną dedykację, by stanowiła dla niego pamiątkę spotkania ze swoim idolem literackim. Taka dedykacja do książki powinna odznaczać się kilkoma ważnymi cechami.

 

Wbrew pozorom dedykacje do książki mają swoją długowiekową tradycję. Ta forma zapisu była popularna już w epoce renesansu i baroku, kiedy to autorzy odwdzięczali się osobistymi dedykacjami swoim mecenasom. Była to wówczas bardzo znana, niemalże obowiązkowa praktyka. Współcześnie dedykacja do książki stanowi bezpośredni zwrot autora tego dzieła do konkretnej osoby lub też zwrot osoby darującej dany egzemplarz do osoby obdarowywanej. Rozumiemy ją zatem na dwa sposoby.

Jak napisać dedykację do książki?

Tworząc tekst dedykacji, można puścić wodze swojej fantazji i kreatywności, ale tylko do pewnego stopnia. Warto bowiem zachować określony i zestandaryzowany kształt formalny takiej wypowiedzi. Oto najważniejsze reguły, o których trzeba pamiętać, pisząc dedykację do książki:
- należy podkreślić, do kogo dokładnie kierowane są słowa dedykacji, można również wspomnieć o rodzaju relacji, jaka łączy nas z adresatem,
- jeśli istnieje jakaś szczególna okazja, z powodu której powstaje dedykacja, np. imieniny, warto o niej napisać,
- ważne jest również umieszczenie w niej daty i miejscowości (w przyszłości ten drobny zapisek może stać się miłą pamiątką),
- opcjonalne w dłuższej dedykacji można umieścić cytat.

Najczęściej tworzy się dedykacje do książki dla mamy, nauczyciela, dziecka lub przyjaciela czy znajomego.

Formy dedykacji do książki

Ważną kwestią jest dokładne miejsce, w którym dedykacja zostanie wpisana. Może ona przybrać formę dobrze widocznego zapisu na pierwszej stronie książki (i takie rozwiązane jest najpopularniejsze). O wiele bardziej eleganckim rozwiązaniem jest zapisanie dedykacji na osobnej, ozdobnej karteczce, którą umieści się pod okładką czy jej skrzydełkiem. Tym sposobem dedykacja (zwłaszcza jeśli ma charakter osobisty) dotrze jedynie do jej adresata, bez osób postronnych po drodze.

Jak przekazać taką dedykację?

Jak już zostało wspomniane – zapisuje się ją zwyczajowo na początku dzieła (wówczas stanowi jego integralny element). Osobno dołączony blankiet to równie dobre rozwiązanie, choć istnieje ryzyko zagubienia luźno dodanej kartki.

Komentarze