Dedykacja na chrzest

Chrzest Święty to wyjątkowe wydarzenie wprowadzające człowieka (zazwyczaj niedawno narodzone niemowlę) do wspólnoty Kościoła Chrześcijańskiego. Oprócz ceremonii religijnej jest to moment, w którym rodzinę i przyjaciół zaprasza się na okolicznościowe przyjęcie, podczas którego wręcza się ochrzczonemu podarunki. Wiele z nich zawiera spersonalizowane dedykacje.

 

Prezentami z okazji chrztu bywają rozmaite pamiątki, niekoniecznie o charakterze religijnym, jak różańce, medaliki czy obrazki z wizerunkiem świętego patrona dziecka. Niezależnie od tego, co to będzie, możemy umieścić na nim specjalną dedykację i życzenia dla chrzczonego.

Jak napisać dedykację na chrzest?

Warto, aby w skład dedykacji na chrzest wchodziła data i miejsce, w którym pamiątka jest wręczana. Jednym z kluczowych elementów jest również bezpośredni, grzecznościowy zwrot do adresata np. Kochany Stasiu… albo Droga Basiu… czy Najdrożej Zosi…). Treść dedykacji z okazji okazji chrztu nie powinna być zbyt obszerna - powinna mieć raczej zwięzłą i treściwą formę. Należy pamiętać, że musi się ona estetyczne wkomponować w przestrzeń, na której będzie wypisywana czy grawerowana. Najlepiej jest skupić się na uniwersalnych życzeniach, które miałyby spełnić się w przyszłości.  Najważniejszym elementem dedykacji na chrzest jest podpis nadawcy – będzie on podkreślać jego życzliwość wobec ochrzczonego.

Formy dedykacji z okazji chrztu

Jest to zazwyczaj kilka krótkich zdań (czasem nawet jedno rozbudowane zdanie), które umieszcza się na odwrocie symbolicznych podarunków rzeczowych (obrazków, fotografii, medalików, ręcznie robionych upominków). Słowa dedykacji można zawrzeć również w krótkim liście dołączonym do ew. prezentów.

Jak przekazać dedykację na chrzest?

Jest to forma typowo pisana, która w przypadku dziecka, które przyjmuje chrzest, jeszcze mało świadomego całego wydarzenia, swoją rolę będzie spełniać dopiero po kilku latach. Będzie bowiem przypominać mu o tym, kto był świadkiem jego wstąpienia do wspólnoty Kościoła. W samym dniu chrztu dedykacje, życzenia i podarunki mają zaś znaczenie przeważnie dla rodziców ochrzczonego, dając im radość z tego, że towarzyszy im tak wiele życzliwie nastawionych osób.

Komentarze