Gratulacje z okazji awansu

Awans w pracy zawodowej zawsze jest doniosłym wydarzeniem, które wymaga szczególnego świętowania. Wspaniale, jeśli w naszej radości i satysfakcji uczestniczą również osoby postronne (przyjaciele, rodzina). Z tej okazji otrzymujemy liczne gratulacje.

 

Gratulacjom z okazji awansu mogą towarzyszyć kwiaty lub upominek rzeczowy, które podarowane przez kolegów z pracy sprawią awansowanemu prawdziwą przyjemność. Aby stanowiły pamiątkę na przyszłość, przygotowuje się je zazwyczaj w formie pisemnej.

Jak napisać gratulacje z okazji awansu?

Tekst gratulacji (niezależnie czy zapisany tradycyjne, czy w formie elektronicznej) powinien zawierać kilka stałych elementów:
- zwrot Gratuluję i… albo Składam najszczersze gratulacje…,
- właściwą treść gratulacji (gratulujemy samego awansu i łączymy to z życzeniami spełnienia zawodowego, pomyślności, zdrowia czy innych aspektów ważnych dla samego zainteresowanego),
- podpis (jeśli adresat gratulacji z okazji awansu jest zbiorowy, miłym akcentem będzie podpisanie się przez każdego osobno).

Formy gratulacji z okazji awansu

Oprócz tradycyjnie napisanej i podpisanej kartki okolicznościowej czy zbiorowego listu ciekawym pomysłem jest też prezent w formie rzeczowej, który sprawi obdarowywanemu radość. Jeśli dobrze znamy osobę przyjmującą awans, na pewno będziemy wiedzieli, czy przyda mu się nowy zegarek, pióro czy inny gadżet biurowy. W innym przypadku możemy zdecydować się na wybór bardziej uniwersalny, czyli rzecz, która na pewno przyda się awansowanemu w nowych wyzwaniach, a które jest mniej spersonalizowana.

Jak przekazać gratulacje z okazji awansu?

Jeśli nadawcami gratulacji są współpracownicy z biura, najczęściej osobiście i zbiorowo wręczają upominek jeszcze przed wyjściem z pracy. Możemy także napisać zainteresowanemu wiadomość elektroniczną, wykorzystując obecnie dostępne możliwości graficzne dla urozmaicenia tekstu.

Komentarze

~ hfddf
11/5/22, 12:57 PM
co