Gratulacje z okazji ukończenia studiów

Ukończenie studiów wiąże się zazwyczaj z obroną pracy dyplomowej - to szczególny, przełomowy moment w naszym rozwoju intelektualnym. Cały ten proces wiąże się zazwyczaj z niemałym wysiłkiem, który zasługuje na szczere gratulacje.

 

Takie serdeczne słowa gratulacji otrzymujemy przeważnie od bliskich nam osób (członków rodziny czy przyjaciół), ale także nauczycieli akademickich i promotorów. Mogą one przybierać mniej lub bardziej oficjalną formę.

Jak napisać gratulacje z okazji ukończenia studiów?

Pisemna forma tych gratulacji ma zazwyczaj charakter oficjalny i przyjmuje zasady standardowego listu czy pisma. Treść gratulacji z okazji ukończenia studiów zawiera zatem:
- datę i miejsce stworzenia listu gratulacyjnego,
- imię i nazwisko adresata oraz bezpośredni grzecznościowy zwrot do niego,
- właściwą treść gratulacji (zazwyczaj są one połączone z życzeniami powodzenia i pomyślności w przyszłości oraz wyrażeniem uznania dla autora pracy za jego trud włożony cały proces twórczy, ale także cały, kilkuletni tok studiów),
- zakończenie oraz podpis nadawcy.

Jeśli gratulacje będą przesyłane drogą elektroniczną w formie krótszej wiadomości, powyższe składniki niekoniecznie muszą zostać w niej ujęte.

Formy gratulacji z okazji ukończenia studiów

Oprócz tradycyjnego listu czy kartki okolicznościowej miłym akcentem są także kwiaty czy drobny upominek rzeczowy dla absolwenta uczelni wyższej. Najczęściej są to książki (albo kierunkowe, związane z przyszłym rozwojem intelektualnym zainteresowanego, albo bardziej rozrywkowe), gadżety (długopis, wieczne pióro) lub karnety na wydarzenia kulturalne. Formą gratulacji wyrażenia uznania dla osoby kończącej studia będzie również zaproszenie na świąteczny obiad lub kolację do jakiejś miłej restauracji. 

Jak dostarczyć gratulacje absolwentowi?

Najlepiej zrobić to osobiście – miłą niespodzianką będzie oczekiwanie na korytarzu z bukietem kwiatów, które można wręczyć bezpośrednio po uroczystym zakończeniu roku akademickiego. Oficjalne gratulacje można złożyć właśnie podczas wspólnego, odświętnego posiłku. Jeśli nie mamy możliwości osobistego spotkania z absolwentem, dobrze jest wykonać telefon lub wysłać elektroniczną wiadomość tekstową.

Komentarze